વ્યક્તિએ બુધ્ધિ લગાવીને બનાવી નાખી લાકડામાથી બગી, તમામ વસ્તુ બનાવી લાકડામાથી…

વ્યક્તિએ બુધ્ધિ લગાવીને બનાવી નાખી લાકડામાથી બગી
વ્યક્તિએ બુધ્ધિ લગાવીને બનાવી નાખી લાકડામાથી બગી

હાલના સમયના અંદર આધુનિક ટેક્નોલોજીના કારણે લોકો પોતાની બુધ્ધિ લગાવીને અનેક પ્રકારના સાધનો બનાવે છે ત્યારે હાલમાં એક આફ્રિકન યુવકે લકડામાંથી ચાલતી ગાડી બનાવી નાખી હતી.

હાલમાં આ ગાડીનો વિડીયો વાઇરલ થઈ રહ્યો છે જેમાં વ્યક્તિ ગાડી બનાવ્યા બાદ તેને ચલાવતો પણ જોવા મળે છે આ સાથે આ ગાડીમાં વ્યક્તિએ એનજીન પણ લગાવ્યું છે.

આ સાથે આ ગાડીમાં બ્રેક અને બીજા ગણા બધા પાર્ટસ પણ લાકડામાંથી બનાવ્યા છે આ ગાડીમાં ખાલી વ્હીલ જ લોખંડના લગાવવામાં આવ્યા છે બાકીનું બધુ જ સ્ટકચર લાકડમાંથી બનાવવામાં આવ્યું છે.

આ ગાડીનો આકાર બગી જેવો લાગે છે આ સાથે સોશિયલ મીડિયાની અંદર આ વિડિયોના સાત લાખ કરતાં પણ વધારે વિવ છે હાલમાં આ ભાઈએ અનોખો જુગાડ અપનાવ્યો છે આ ગાડી 60ની સ્પીડે ચાલે છે.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*