બેન્ક ઓફ બરોડાએ બહાર પાડી હાલમાં મોટી ભરતી, મહિનાઓ રહેશે આટલો પગાર…

બેન્ક ઓફ બરોડાએ બહાર પડી હાલમાં મોટી ભરતી
બેન્ક ઓફ બરોડાએ બહાર પડી હાલમાં મોટી ભરતી

હાલમાં બેન્ક ઑફ બરોડામાથી મોટી ભરતી બહાર પડી છે બેંક ઓફ બરોડા ભરતી માટે અરજી કરવાની બેંક જોબ માટે તૈયારી કરી રહેલા ઉમેદવારો માટે સારી તક છે બેંક ઓફ બરોડાએ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ફ્રોડ રિસ્ક એન્ડ રિસ્ક મેનેજમેન્ટમાં નિયમિત અને કોન્ટ્રાક્ટ ધોરણે ભરતી હાથ ધરી છે.

રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો બેંકની અધિકૃત વેબસાઇટ bankofbaroda.in દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ માત્ર 15 માર્ચ સુધી છે આ ભરતી અભિયાન દ્વારા બેંક ઓફ બરોડામાં હેડ અથવા ડેપ્યુટી હેડ સિનિયર મેનેજર અને મેનેજરની જગ્યાઓ માટે કુલ 42 જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે.

નિયમિત પોસ્ટનો પ્રોબેશન સમયગાળો પસંદ કરેલ ઉમેદવાર દ્વારા બેંકમાં જોડાવાની તારીખથી 12 મહિના (1 વર્ષ) ના સમયગાળા માટે રહેશે. જ્યારે કરારના ધોરણે, પ્રોબેશનનો સમયગાળો પસંદ કરેલ ઉમેદવાર બેંકમાં જોડાયાની તારીખથી 06 મહિનાનો રહેશે.

જો કે, બેંકના વિકલ્પ પર સમયગાળો વધારી શકાય છે પસંદગી શોર્ટલિસ્ટિંગ અને વ્યક્તિગત ઇન્ટરવ્યુના અનુગામી રાઉન્ડ અને/અથવા અન્ય કોઈપણ પસંદગી પદ્ધતિ પર આધારિત હશે મુંબઈ ખાતે અનુક્રમે રૂ. 1.48 લાખ અને દર મહિને રૂ. 1.78 લાખ સુધીનો પગાર આપવામાં આવશે.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*