બજેટ 2023 માં ઇન્કમ ટેક્સને લઈને મોટી જાહેરાત, 7 લાખ સુધી કમાણી પર ટેક્સ નહીં ભરવો પડે…

Big Announcement on Income Tax in Budget 2023

બજેટ 2023 ને લઈને ભારતના નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે ટેક્સને લઈને મોટી જાહેરાત કરી છે હવે 7 લાખ રૂપિયા સુધીની વાર્ષિક આવક સુધી કોઈ ટેક્સ ચૂકવવો પડશે નહીં પહેલા આ મર્યાદા 5 લાખ રૂપિયા હતી.

જો તમે પહેલાથી જ જૂની કર વ્યવસ્થા હેઠળ આવકવેરા મુક્તિનો દાવો કર્યો છે તો તમને કોઈપણ રીતે ફાયદો થયો નથી પરંતુ જો તમે નવી ટેક્સ વ્યવસ્થા હેઠળ નાણાકીય વર્ષ 2022 સુધી દાવો કર્યો છે તો તમને સીધો લાભ મળશે.

એટલે કે આ કર વ્યવસ્થાનો લાભ વધુ પગાર ધરાવતા લોકોને મળશે નાણામંત્રીએ બજેટ ભાષણ દરમિયાન કહ્યું હતું કે હવે ડિફોલ્ટ નવી કર વ્યવસ્થા યથાવત રહેશે વાસ્તવમાં, સરકાર દ્વારા નવી ટેક્સ વ્યવસ્થાને સતત પ્રોત્સાહન આપવામાં આવી રહ્યું છે જેના અંતર્ગત આ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે.

નાણામંત્રીએ કહ્યું છે કે 7 લાખ રૂપિયા સુધીની આવક પર કોઈ ટેક્સ લાગશે નહીં. પરંતુ જો તમારી આવક 7 લાખથી વધુ છે, તો તમારે ત્રણ લાખ રૂપિયા સુધી કોઈપણ પ્રકારનો ટેક્સ ચૂકવવો પડશે નહીં. ત્રણથી છ લાખ સુધી તમારે 5 ટકા ટેક્સ ચૂકવવો પડશે અને 6થી 9 લાખ સુધી તમારે 10 ટકા ટેક્સ ચૂકવવો પડશે.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*