દેવાયત ખવડે પોલીસ રિમાન્ડમાં કર્યો સૌથી મોટો ખુલાસો, કહ્યું ગાડીમાં પડેલા પાઇપ વડે…

દેવાયત ખવડે પોલીસ રિમાન્ડમાં કર્યો સૌથી મોટો ખુલાસો
દેવાયત ખવડે પોલીસ રિમાન્ડમાં કર્યો સૌથી મોટો ખુલાસો

આને જાણીએ છીએ કે દેવાયત ખવડ હુમલો કર્યા બાદ 2 દિવસ પહેલા પોલીસ સમક્ષ હાજર થયા છે અને હાલમાં તેમણે અનેક ખુલાસાઓ કર્યા છે.

દેવાયત ખવાડે કહ્યું છે કે આ બનાવના આગલા દિવસે તેમના ગેરેજમાં કામ કરતાં કિશન દિલિપ ભાઈ કુંભાર મારફતે અનિલ નામના વ્યક્તિ પાસેથી સિફર કાર વેચાતી લીધી હતી.

આ બાદ બનાવના દિવસે કાયમી ડ્રાઈવર હરેશ ઉર્ફે કાનો દેવરાજ ભાઈ રબારી ઉમર 38 વર્ષ અને કિશન કુંભાર વાડિયા સાથે ગાડીની ટેસ્ટિંગ ડ્રાઈવ લેવા માટે સરવેસર ચોક પાસેથી નીકળ્યા હતા.

જ્યારે આ બનાવ બન્યો ત્યાથી પસાર થતાં હતા ત્યારે મયુર સિહ રાણાને જોઈ જતાં તેના પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો હુમલા વખતે ઉપિયોગમાં દેખાયેલી સ્વિફ્ટ કારણો નંબર પ્લેટ ન હતો જ્યારે દેવયતે આ ગાડી લીધી ત્યારે તેમાં નંબર પ્લેટ ન હતી આ સાથે ગાડીમાં બે પાઇપ પણ પડેલા હતા.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*