વ્યક્તિએ કર્યો હાલમાં ભવિષ્યની મુસાફરી કરવાનો દાવો, 2023 માટે કરી આવી ભવિષ્યવાળી…

2023માં થશે માણસો અને એલિયન્સો વચ્ચે જંગ
2023માં થશે માણસો અને એલિયન્સો વચ્ચે જંગ

હાલના સમયના અંદર એક વ્યક્તિ ભવિષ્ય અંગે મોટો દાવો કર્યો છે કહેવામા આવે છે કે વ્યક્તિ ભવિષ્ય ની મુસાફરી કરીને આવ્યો છે આ માટે તેને દરેક પ્રકારની વસ્તુ ખબર પડી ગઈ છે.

હાલના સમયના અંદર વ્યક્તિ સમગ્ર હકીકત એક ઇન્ટરવ્યૂમાં પણ જણાવી છે વ્યક્તિએ ઇન્ટરવ્યૂમાં જણાવ્યુ છે કે તે વર્ષ 2869 સુધીની ભવિષ્યની સફર કરીને આવ્યો છે.

આ સાથે તેને વર્ષ 2023માટે મોટી ભવિષવાળી કરતાં કહ્યું છે કે એલિયન્સ અને માણસો વચ્ચે લડાઈ થશે આ સાથે વર્ષ 2023માં ભૂકંપને લઈને પણ મોટી ભવિષ્યવાળી કરવામાં આવી છે.

ટાઈમ ટ્રેવેલરે જણાવ્યુ કે અમેરિકા પર પોથી આપદ આવશે હાલમાં વ્યક્તિએ ભવિષ્ય અંગે આગળ આગળ જાણીને આ મોટી ભવિષ્યવાળી કરી છે.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*