ખજૂરભાઈએ અવી અને જયને ગિફ્ટમાં આપ્યો મોબાઈલ, અવી અને જયને ખુશખુશ કરી દીધા ખજૂરભાઈએ…

ખજૂરભાઈએ અવી અને જયને ગિફ્ટમાં આપ્યો મોબાઈલ
ખજૂરભાઈએ અવી અને જયને ગિફ્ટમાં આપ્યો મોબાઈલ

ખજુરભાઈએ અવી અને જયનું ઘર બનાવી આપ્યું હતું જેમાં કચ્છમાં અવી અને જયને સારું ઘર બનાવી આપ્યા બાદ દેશના પ્રધાનમંત્રીએ પણ ખજુરભાઈનો આભાર માન્યો હતો.

કહેવામા આવે છે કે આ બાદ ખજુરભાઈએ અવી અને જયની મુલાકાત લેવા માટે ગયા હતા અને આ બાદ અવી અને જયને ખજુરભાઈએ ફોન ગિફ્ટ કર્યો હતો ખજૂર ભાઈએ અવી અને જયના ઘરે જઈને ખૂબ જ સાફ સફાઈ જોઈ હતી આ જોઈને ખજૂર ભાઈ પણ આશ્ચર્યમાં મુકાયા હતા.

આ સાથે ખજૂર ભાઈએ આ બંને પાસે તમામ માહિતી લીધી હતી હાલમાં ખજૂરભાઈએ અવી અને જયની નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા કરી હતી આ બાદ ખજુરભાઈએ અવી અને જયને વેસલીન પણ લગાવી આપી હતી.

આ બાદ ખજુરભાઈ આ બંનેને રોજ નહાવા માટેનું વચન પણ આપે છે અને ન્હાવાના ગણા બધા ફાયદા પણ સમજાવે છે અને આ બાદ ખજુરભાઈએ આ બંનેએ એક મોબાઈલ ગિફ્ટમાં આપ્યો હતો ફોન જોઈને અવી અને જય બંને ખુશ થઈ ગયા હતા.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*