ખજૂર ભાઈએ કર્યો મોટો ખુલાસો, કહ્યું મારી સફળતા પાછણ છે મારા ભાઈનો મોટો ફાળો…

જાણો ખજૂર ભાઈના ભાઈઓ વિષે કે જેમને બનાવ્યા ખજૂર ભાઈને સફળ
જાણો ખજૂર ભાઈના ભાઈઓ વિષે કે જેમને બનાવ્યા ખજૂર ભાઈને સફળ

આપણે ખજૂર ભાઈના ભાઈઓ વિષે વાત કરવાના છીએ આપણે જાણીએ છીએ કે ખજૂર ભાઈ સાથે ટીમમાં ગણા બધા લોકો કામ કરે છે જેમાં ખજૂર ભાઈ સાથે 24 કલાક કામ કરતાં તરુણ જાનીને બધા લોકો જાણે જ છે.

તરુણ જાની ખજૂર ભાઈના સગા ભાઈ છે ખજૂર ભાઈએ તરુણ જાનીને લઈને કહ્યું હતું કે મારી સફળતા પાછણ મોટો રાજ હોય તો તે તરુણ જાની છે.

અને આ વાત પણ હાલમાં સાચી પડી છે ખજૂર ભાઈના ત્રીજા ભાઇનું નામ વરુણ જાની છે જે પણ ખજૂર ભાઈ સાથે જોવા મળે છે જે ખજૂર ભાઈના નાના ભાઈ છે હવે ચોથા ભાઈ વિષે વાત કરીએ.

ખજૂર ભાઈના ચોથા ભાઈ અરુણ જાની છે જેઓ સૌથી મોટા છે હાલમાં તે દુબઈમાં રહે છે તેઓ ભાગ્યે જ જોવા મળે છે ગણી બધી વખતે દુબઈમાં ખજૂર ભાઈ સાથે જોવા મળે છે.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*