ખજૂરભાઈ અને મહેશ દાદાની ટિમ સામે સામે આવીને રમવા લાગ્યા મેચ, સચિન કહેવાતા મહેશ દાદાને વાગ્યું હાથમાં…

સચિન કહેવાતા મહેશ દાદાને વાગ્યું હાથમાં બેટ
સચિન કહેવાતા મહેશ દાદાને વાગ્યું હાથમાં બેટ

હાલના સમયના અંદર મહેશ દાદા અને ખજૂર ભાઈ બંનેની ટિમ સાથે મળીને મેચ રમી રહ્યા છે હાલના સમયના અંદર આ સમગ્ર ઘટનાનો વિડીયો વાઇરલ થઈ રહ્યો છે.

જ્યારે મહેશ દાદા બેટિંગ કરે છે ત્યારે લોકો સચિન સચિન કરીને તેમણે પ્રોત્સાહિત કરે છે હાલમાં આ ઉત્સાહ સાથે મહેશ દાદા મેચ રમે છે અને ખૂબ જ ખુશ થઈ જાય છે.

આ બાદમાં તેઓ પોતાની જાતને સચિન કહેવા બદલ લોકોનો આભાર માને છે આ બાદમાં જ્યારે સામેથી બોલ નાખવામાં આવે છે ત્યારે તેઓના હાથમાથી બેટ છૂટી જાય છે અને હાથમાં વાગે છે.

આના કારણે તેઓ બેટ છોડીને ચાલ્યા જાય છે આ બાદમાં બધા લોકો હસે છે ખજૂર ભાઈ અને મહેશ દાદા પોતાના જીવનમાં ફ્રી ટાઈમમા આવી રીતે ઇંજોય કરે છે.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*