કોટડાનો દેશી ગોળ ખરીદવા માટે લોકો કરે છે પડાપડી, જાણો એવું તો શું ઉમેરે છે ગોળમાં

કોટડાનો દેશી ગોળ ખરીદવા માટે લોકો કરે છે પડાપડી
કોટડાનો દેશી ગોળ ખરીદવા માટે લોકો કરે છે પડાપડી

રાજકોટ ગોંડલ વચ્ચે આવેલા કોટડાના દેશી ગોળની હાલમાં ખૂબ જ માંગ છે કેમિકલ વગરનો દેશી ગોળ ખરીદવા માટે લોકો પડાપડી કરે છે આ સાથે ગણા દૂર દૂરથી લોકો આ ગોળ ખરીદવા માટે આવે છે.

કહેવામા આવે છે કે પંથકમાં 12 થી 15 હજાર જેટલા મણનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે કેમિકલ વગરના આ ગોળની કિમત બાકીના ગોળ કરતાં થોડી વધારે છે પરંતુ તે સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિયે ખૂબ જ સારો છે.

હાલના સમયના અંદર બજારમાં ગણા બધા ગોળ સસ્તા ભાવે મળી આવે છે પરંતુ હાલમાં રાજકોટ ગોંડલ વચ્ચે આવેલા કોટડાના ગોળ ખરીદવા માટે લોકો પડાપડી કરે છે.

હાલમાં આ ગોળમાં કોઈ પણ કેમિકલ ઉમેરવામાં આવતું નથી જેના કારણે લોકો પોતાના સ્વાસ્થયનું ધ્વાન રાખવા માટે આ દેશી ગોળ ખરીદે છે

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*