દેવલ મકવાણા અને મહેશ દાદાએ ખજૂર ભાઈના નાના ભાઈ વરુણ જાનીના લગ્નમાં બોડીગાર્ડ સાથે મારી આવી એન્ટ્રી…

વરુણ જાનીના લગ્નમાં આવી એન્ટ્રી જોઈ લોકોએ મારી સલામી
વરુણ જાનીના લગ્નમાં આવી એન્ટ્રી જોઈ લોકોએ મારી સલામી

હાલના સમયના અંદર ખજુરભાઈ અને મહેશ દાદાની એન્ટ્રીનો વિડિયો સામે આવ્યો છે જેમાં બંને કલાકારોએ સાથે મળીને ભવ્ય એન્ટ્રી કરી હતી આ સાથે આ દરમિયાન દેવલ મકવાણાએ પણ એન્ટ્રી મારી હતી.

ખજૂર ભાઇનું હાલમાં આખા ગુજરાતમાં ખૂબ જ મોટું નામ છે જ્યારે હાલમાં ખજૂર ભાઈના નાના ભાઈ વરુણ જાનીના લગ્ન છે આ સાથે વરુણ જાનીના લગ્નમાં મહેશ દાદાએ જોરદાર એન્ટ્રી મારી હતી આ બાદમાં પાછણ બોડીગાર્ડ પણ રાખ્યા હતા.

હાલમાં મહેશ દાદા પોતાના આવા અંદાજના કારણે ચર્ચામાં આવ્યા છે આ સાથે મહેશ દાદાની સાથે દેવલ મકવાણાની પણ એન્ટ્રી ભવ્ય હતી તેમણે પણ પોતાની પાછણ બોડીગાર્ડ રાખ્યા હતા.

હાલમાં ખજૂર ભાઈના નાનાભાઇ વરુણ જાનીના લગ્ન ધૂમધામથી કરવામાં આવે છે આ લગ્નમાં લોકોએ ખૂબ જ મોજ કરી છે મહેશ દાદા અને દેવલ મકવાણાની આવી એન્ટ્રીના કારણે લોકો તેમણે સામેથી સલામ કરે છે.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*