બાટલા સાથે બાળકીને રમવું પડ્યું ભારે, અચાનક પગ લપસી જતાં બાટલામાં કેસ થઈ નાની માસૂમ…

બાટલા સાથે બાળકીને રમવું પડ્યું ભારે
બાટલા સાથે બાળકીને રમવું પડ્યું ભારે

હાલના સમયના અંદર બનેલી ઘટના વિષે જાણીને પગ નીચેથી જમીન સરકી જશે કહેવામા આવે છે કે ગેસના બાટલા સાથે રમતી નાની બાળકી હાલમાં બાટલામાં ફસાઈ જતાં મોટો હાદસો થયો છે.

આ બાળકીને બહાર નિકાળવાનો કોઈ ચાંસ લાગતો નથી ગણા બધા લોકો બાળકીને બહાર નિકાળવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે છતાં આ બાળકી બહાર નીકળતી નથી.

નાની બાળકી આ બટલા સાથે રમતી હતી અને અચાનક પગ લપસી જતાં બાટલામાં બંને પગ ફસાઈ જતાં તે અંદર ફસાઈ ગઈ હતી હાલમાં બાળકીને બહાર નિકાળવા માટે ખૂબ જ પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે પરંતુ બધા પ્રયત્નો વ્યર્થ રહે છે.

આ સાથે બીજું પણ એક બાળક આવી રીતે ફસાયુ હતું જેના માથા પર એક તપેલું ફસાઈ ગયું હતું આના કારણે મામલો ગંભીર બન્યો હતો અને બાળકને માથામાં ખૂબ જ દુખાવો થાય છે.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*