પાડાનું માથું ફસાઈ ગયું બાજુમાં પડેલા ટાંકાની અંદર, પછી જે થયું તે ખરેખર…

પાડાનું માથું ફસાઈ ગયું બાજુમાં પડેલા ટાંકાની અંદર
પાડાનું માથું ફસાઈ ગયું બાજુમાં પડેલા ટાંકાની અંદર

હાલના સમયના અંદર એક અજીબી બનાવ સામે આવ્યો છે જેમાં એક પાડાનું મોઢું બાજુમાં પડેલી ટાંકીમાં ફસાઈ ગયું હતું જ્યાં આ પાડાને બાંધવામાં આવ્યો હતો તેની બાજુમાં આ ટાંકો પડેલો હતો.

અને પાણી પીવાના પ્રયાસમાં આ પાડાનું માથું જોતજોતાની અંદર ટાંકામાં ફસાઈ ગયું હતું આ બાદ આ પાડો આમતેમ ફરે છે અને આ ટાંકો નિકાળવાનો પ્રયાસ કરે છે.

છતાં પણ આ ટાંકો નીકળતો નથી આના કારણે તે ભારે મુશ્કેલીમાં ફસાય છે લોકો પણ આ તણો બહાર નીકળવા માટે પ્રયાસ કરે છે છતાં પણ આ ટાંકો નીકળતો નથી.

ગણી બધી મહેનત કર્યા છતાં પણ આ ટાંકો પાડાના માથામાથી નીકળતો નથી આ ઘટના ગુજરાતનાં સૌરાષ્ટ્ર ગામની બતાવવામાં આવે છે હાલમાં આ પ્રકારની ઘટના સામે આવી છે.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*