શું દેવાયત ખવડને ઉતરાયણ કરવા માટે છોડવામાં આવશે જેલમાથી, જાણો સમગ્ર હકીકત…

છોકરી સાથે લગ્ન કરવા માટે કૂતરો બન્યો આ યુવક
છોકરી સાથે લગ્ન કરવા માટે કૂતરો બન્યો આ યુવક

હાલમાં દેવાયત ખવડને લઈએ મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે કહેવામા આવે છે કે દેવાયત ખવડના દર્શકો એવું ઈચ્છે કે દેવાયત ખવડ જેલની બહાર આવે અને ઉતરાયણ કરે.

પોતાના સાથીદારો સાથે મયુર સિહ રાણા પર હુમલો કર્યા બાદ દેવાયત ખવડ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ફરાર હતા હાલમાં આને લઈને તેમણે જેલમાં પૂરવામાં આવ્યા છે.

આ સાથે મયુર સિહ રાણાના પરિવારના લોકોએ આ વાતને ચેક PM સુધી પણ પોહચાડી હતી આ બાદ કહેવામા આવે છે કે દેવાયત ખવડને જેલમાં પુરવામાં આવ્યા હતા.

હાલમાં દેવાયત ખવડના ચાહકો કહે છે કે દેવાયત ખવડ જેલની બહાર આવે અને ઉતરાયણ કરે હાલમાં તે જેલની બહાર આવે ત્યારે કેટલાક નિયમોનું પાલન કર્યું પડશે કારણકે આના પહેલા પણ દેવાયત ખવડ આગળ ગણા વિવાદોમાં આવી ચૂક્યા છે.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*