પ્રેમ જાણમાં ફસાઈને યુવક બન્યો છોકરી માટે કૂતરો, બધા કાર્યો કુતરાની જેમ કરી રાત્રે લે છે મજા…

છોકરી સાથે લગ્ન કરવા માટે કૂતરો બન્યો આ યુવક
છોકરી સાથે લગ્ન કરવા માટે કૂતરો બન્યો આ યુવક

હાલમાં છોકરીના પ્રેમમાં પડીને વ્યક્તિ કૂતરો બની ગયો હતો હાલમાં વ્યક્તિની છોકરી સાથે મુલાકાત થતાં તેને તેની સામે લગ્નની શરત મૂકી હતી આ દરમિયાન છોકરીએ લગ્ન કરવા માટે રાજી થઈ હતી.

પરંતુ સામે તેણે પણ એક શરત મૂકી હતી જેમાં એમ હતું કે લગ્ન કર્યા બાદ છોકરાને કૂતરો બનવું પડશે અને તેની જેમ ભોકવું પણ પડશે હાલમાં છોકરીએ ભાઈના ગાળામાં દોરી બાંધીને તેની સાથે રાખે છે.

હાલમાં લગ્ન કરવા માટે 10 લાખ રૂપિયા અને બીજી મજા કરવા માટે પણ છોકરીએ છોકરાને પોતાની સાથે કૂતરો બનાવીને રાખ્યો છે હાલમાં આ સમગ્ર ઘટનાનો વિડીયો વાઇરલ થઈ રહ્યો છે.

આ સાથે આ છોકરીને કૂતરાની જેમ રાખી તેને રોટી પણ ખવડાવે છે હાલમાં પૈસાની લાલચમાં આવીને યુવકે આવું કદમ ઉઠાવ્યું છે આ સાથે હાલમાં છોકરીના કહ્યા અનુસાર આ કામ કરે છે અને પછી રાત્રે મજા પણ લે છે.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*