હાઇટમા નાના છે પરંતુ કામ કરવામાં આગળ છે મહેશદાદા, જુઓ ખજૂરભાઈની ટીમમાં રહીન જીત્યું બધાનું દિલ…

ખજૂરભાઈની ટીમમાં કામ કરતાં મહેશદાદાએ જીત્યું બધાનું દિલ
ખજૂરભાઈની ટીમમાં કામ કરતાં મહેશદાદાએ જીત્યું બધાનું દિલ

હાલના સમયના અંદર ખજુરભાઈની ટીમના અંદર કામ કરતાં મહેશભાઇ નીલમ બને માટે ટીવી લગાવે છે આ વાતમાં મહત્વની બાબત એ છે કે ખજુરભાઈ સાથે તેમના ટીમના અંદર કામ કરતાં લોકો પણ ખૂબ જ મહેનત કરે છે.

હાલના સમયના અંદર જ ખજુરભાઈએ નીલમ બહેન માટે સારું ઘર બનાવી આપ્યું છે આ સાથે નીલમ બનેનને ખજૂરભાઈએ ફોન ગિફ્ટ કર્યો છે આ સાથે આઇપેડ પણ ગિફ્ટ કર્યું છે.

બ્લૂથુત પણ ગિફ્ટ કર્યું છે આ સમયે જ ખજુરભાઈના ટીમના મેમ્બર મહેશભાઈએ પણ ટીવી લગાવી આપી છે હાલમાં આનો વિડીયો ખૂબ જ વાઇરલ થઈ રહ્યો છે જેના કારણે તેમણે હાલમાં નીલમ બનેનની સાથે દર્શકોના દિલો પણ જીતી લીધા છે.

હાલમાં મેશ ભાઈ હાઇટમા નાના છે પરંતુ કામ કરવામાં તેઓ ખૂબ જ આગળ છે આને જોઈને ગણા બધા લોકોને પણ બીજા લોકોની મદદ કરવાની શીખ મળે છે.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*